Home Page


MedewerkersonderzoekOrganisatieonderzoekKlantenonderzoekPrestatie Management


Systeem Beschrijving

Module Beschrijvingen

Over Tmurot

Contact
 
TPMS: Een State-Of-The-Art Talent en Prestatie Management Systeem voor de Onderneming.    Click for download   

Talent en Talentmanagement: essentiële factoren voor het bedrijfsresultaat. De hedendaagse concurrerende markten dagen bedrijven en organisaties continue uit.
Het positieve effect van deze uitdagingen hangt in grote mate af van het feit of organisaties er in slagen optimaal gebruik te maken van het aanwezige potentieel.
In dit opzicht is het talent van de organisatie, de medewerkers, een van de belangrijkste factoren die de potentiële prestaties van de organisatie kan beïnvloeden. Derhalve zijn het meten, het controleren en het gebruik maken van de verschillende aspecten van het in de organisatie aanwezige talent, van groot belang voor de totale prestatie van een organisatie en voor het behalen van het maximale rendement.
Metingen van prestaties en talent, welke beide een impact op de performance en de zakelijke doelstellingen hebben, richten zich bijvoorbeeld op prestatieprofielen (sterke punten, zwakheden, hiaten), motivatie, relevantie van en onderschrijven van bepaalde waarden, verhouding tot zakelijke prestaties, factoren die organisatieprocessen beïnvloeden of baangeschiktheid.
TPMS: Een veelomvattend geïntegreerd Talent en Performance Management Systeem.
TPMS is ontworpen en ontwikkeld om bedrijven een uitvoerige en geïntegreerde oplossing te bieden voor een maximaal rendement en om tegemoet te komen aan de behoefte aan een optimaal gebruik van de aanwezige talenten. TPMS voorziet gebruikers van geavanceerde evaluatie- en onderzoeksmogelijkheden, krachtige rapportagemogelijkheden en duidelijke rapporten. De prestatie-, management- en opvolgingshulpmiddelen zijn zeer gebruikersvriendelijk Data-import en -export functies maken het mogelijk de producten, hulpmiddelen en managementactiviteiten toe te passen op de structuur van de organisatie en op de interface met de ERP/HRM systemen binnen de organisatie.
TPMS biedt de gebruiker de mogelijkheid om de resultaten van talentmetingen te integreren in de metingen en gegevens die de doelstellingen van de onderneming weergeven. Met het geavanceerde TPMS systeem kunnen gebruikers naar informatie zoeken, informatie bekijken en nieuwe informatie en door gegevens ondersteund talent management toevoegen, waardoor het rendement van de organisatie kan worden verbeterd.
TPMS: Het Systeem en de hulpmiddelen.
TPMS bestaan uit de volgende belangrijkste elementen:

  • Een kant en klaar onderzoeks- en beoordelingsproduct. Het systeem biedt een brede range van professionele kant-en-klare hulpmiddelen voor het beoordelen van werknemersprestaties, 360 organisatie onderzoeken (bijvoorbeeld: baantevredenheid, servicegerichtheid, trainingsbehoefte), consumentenonderzoeken, onderzoek naar het klimaat binnen een organisatie e.d. Tevens kan men gebruik maken van beoordelingshulpmiddelen.
  • Hulpmiddelen om prestatiedoelen en vragenlijsten vast te leggen, te ontwikkelen en aan te passen, het aanleveren van vragenlijsten, het managen van de aanlevering en de scoring.
    De functies van het systeem bieden de mogelijkheid om prestatiedoelen te maken en te beheren, om alle soorten beoordelings- en onderzoekshulpmiddelen te ontwikkelen en te bewerken, om de aanlevering en het verkrijgen van de beoordelings- en onderzoekshulpmiddelen te reguleren, en om de vragenlijst en het onderzoek te beoordelen en te gebruiken.
  • Het rapporteren, beoordelen en gebruiken van prestatie- en talentinformatie ter ondersteuning van talent- en prestatiemanagement.
    Met TPMS's krachtige rapportage- en gegevensvergaring kunt u rapporten op stellen en gegevens halen uit alle performance- en talentmetingen, op individueel- en organsiatieniveau, voor terugkoppeling, management en besluitvormingsdoeleinden (bijvoorbeeld; bonussen, carrière- ontwikkeling en overgangsbesluiten, terugkoppeling en werknemersontwikkeling). De uitgebreide statistische parameters en de scorenormalisatie mogelijkheden verzekeren kwaliteitsresultaten. Een verscheidenheid van grafische mogelijkheden en de omzetting in ppt presentaties verzekeren het snelle en gebruikersvriendelijke delen en interpreteren van de resultaten.
  • Data import- en exportfuncties maken integratie met relevante gegevensbestanden mogelijk.
    Tpms gegevens op individueel en organisatorisch niveau (bijvoorbeeld performance- en talentvragenlijsten, performance parameters en doelstellingen) kunnen gekoppeld worden aan de organisatiestructuur, bedrijfsresultaten, HR planning en HR gegevens in de aanwezige ERP/HRM systemen, en aan managementactiviteiten en beslissingen op hoog niveau.
Het Systeem: Ondersteuning van Taal, Configuratie, en gebruikersopties.
Het systeem is gebaseerd op Microsoft's SQL gegevensbestand en ondersteunt het systeem Windows 95 en hoger, Explorer 5.0 en hoger en browsers in meerder talen. De dienst wordt aangeboden door externe en interne communicatienetwerken (Internet en Intranet) of lokale installatie (optioneel). Een zorgvuldig toegangscontrole- en veiligheidssysteem verzekert de integriteit, het gebruik van systeemfunctionaliteit, en privacy van gegevens. .

 


© Tmurot               :   +31343460004