Home Page


MedewerkersonderzoekOrganisatieonderzoekKlantenonderzoekPrestatie Management


Systeem Beschrijving

Module Beschrijving

Over Tmurot

Contact
 
Modules Descriptions

Performance Appraisal (PA)
Organizational Surveys (OS)
Customer Surveys (CS)
Performance Management (PM)

 


Deze module voorziet gebruikers van een uitvoerig medewerkers- en managers beoordelingssysteem. Het systeem bestaat uit de volgende elementen:
 • Vooraf opgestelde beoordelingsvragenlijsten en de mogelijkheid van het ontwikkelen van prestatievragenlijsten gebaseerd op vele types beoordelingen en vragen. De vooraf ingestelde hulpmiddelen die door het systeem worden aangeboden zijn ontwikkeld op basis van onze lange en aangetoonde ervaring in het ontwikkelen van hulpmiddelen voor het meten van prestaties. Ze zijn de TPMS prestatieclassificatie die bestaat uit 3600 vragenlijsten.
 • Een krachtige module voor gebruikers die liever werken met eigen vragenlijsten.
 • Een management performance beoordelingsmodule, ontwikkeld om gebruikers maximale flexibiliteit te geven in het plannen van beoordelingsprojecten, bepaalt de status van evaluatiebeoordelingen, bewaakt het beoordelingsproces en managet deze.
 • Een geavanceerde module die iedere onderzoeker de relevante vragenlijsten levert, verzamelt en scoort de beoordelingen, managet de feedback die naar de medewerkers retour wordt gestuurd en alle andere relevante zaken.
 • Het krachtige rapporteringssysteem dat rapportages verzorgt op individueel-, groeps- en op organisatieniveau. De grote selectie van beschikbare rapporten wordt georganiseerd volgens verschillende hiërarchische niveaus binnen de organisatorische hiërarchie en volgens diverse andere parameters.

De interfaces en de import- en exportmogelijkheden maken het mogelijk om informatie uit te wisselen met de ERP en HRM systemen binnen de organisatie, en maken het door de replicatie van de organisatiestructuur mogelijk analyses te maken tussen de onderzoeken en de daadwerkelijke performance, etc.
  


De Organisatorische onderzoek module aangeboden door Talent en Performance Management Systeem van Tmurot (TPMS) geeft gebruikers de mogelijkheid organisatie onderzoeken te bouwen, te administreren, te monitoren en resultaten te zien bij gebruik van en grote range vraag typen. Naast het aanbieden van overzicht vooraf ingestelde onderzoeken, laat het systeem de gebruiker toe om en organisatorische onderzoeken te ontwikkelen deze aan te passen op gebieden zoals organisatie cultuur, interne service niveau meten, die de leerbehoeften identificeert, de kwaliteit controleert, en meer. De krachtige rapporteringfunctionaliteit van het systeem maakt uitgebreide studie van de verzamelde informatie mogelijk, presentatie en onderzoek van de gegevens uit verschillende statistieken, het maken van vergelijkingen op om het even welk organisatorisch niveau en vertoning van de resultaten in verschillende tekstuele en grafische modaliteiten, enz. De grote selectie van beschikbare rapporten wordt georganiseerd volgens de verschillende niveaus van de organisatorische hiërarchie en andere Interfaces. De invoer en de uitvoermogelijkheden staan uitwisseling van informatie met ERP, operations, en de HRM systemen en laten daardoor analyses toe door bevindingen met elkaar in verband brengt met extra relevante gegevens.
  


De Klanttevredenheids module die door het Talent en Performance Management systeem van Tmurot wordt aangeboden (TPMS) geeft de gebruiker de mogelijkheid om een on-line klanttevredenheid onderzoek en andere klantgerelateerde onderzoeken te bouwen, te administreren, te monitoren en resultaten te bekijken door gebruik te maken van een brede range van vraag soorten. Naast het aanbieden van hoogst professionele vooraf ingestelde onderzoeken, laat het systeem de gebruiker toe om hun eigen onderzoeken te ontwikkelen en aan te passen. De krachtige de rapporteringfunctionaliteit van het systeem staat uitgebreide studie van de verzamelde informatie toe, “diepe onderzoek” en het monitoren van specifieke gevallen totdat een openstaand probleem opgelost is. Het is mogelijk het onderzoek en de uitkomsten te presenteren in verschillende statistieken, vergelijkingen op ieder organisatie niveau en weergave in verschillende tekstuele en grafische modaliteiten etc. Interfaces en de invoer en de uitvoer mogelijkheden maken uitwisseling van informatie met ERP, operations en HRM systeem mogelijk, daardoor is een analalyse tussen de uitkomsten van het onderzoek en relevante gegevens mogelijk.
  
  


Deze module van het Talen en Performance Management systeem van Tmurot geeft organisaties de mogelijkheid om de specifieke en algemene aspecten van hun performance te managen, monitoren en te onderzoeken ter ondersteuning van verbeteringen en andere beslissings processen.Het gegevensbestand van het systeem werd ontworpen om integratie van de operationele en bestuursinformatie in de operationele systemen van de organisatie (ERP) en de beschikbare informatie van TPMS’s onderzoeken zoals organisatorische, en klantenonderzoeken toe te staan. De krachtige rapportage en weergave mogelijkheden van het systeem ondersteunen het onderzoek naar de belangrijkste aspecten van uw medewerkers en business ter ondersteuning van performance, talent en business management en verbeterings processen. Unieke eigenschappen van de TPMS’s Performance c Management Module zijn:
 • Vertaling van de strategie van de organisatie in doelstellingen en maatregelen voor elk organisatorisch niveau.
 • Identificatie van verbanden tussen performanceclassificaties, metingen, en doelstellingen.
 • Presentatie van performance gegevens voor elke eenheid/niveau/manager volgens de doelstellingen bepaald voor het specifieke niveau manager (verkoop, kosten, enz.)
 • De managers worden voorzien van informatie over hun prestaties en voltooiingsstatus bij akkoord gegaan met intervallen (wekelijks, maandelijks, driemaandelijks, enz.).
 • Grafische presentatie van relevante performance metingen en parameters (geld, tijd, percentage van verbetering, onderzoeksclassificaties, enz.).
 • Gestandaardiseerde performance metingen maken benchmarking mogelijk.© Tmurot               :   +31343456339